O firmie

Admikor –Plus jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku związane z administracją i zarządzaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Nasza firma gwarantuje profesjonalną obsługę, wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pracowniczą i rzetelne podejście do spraw księgowości, obsługi technicznej oraz prawnej.

Działając na rynku nieruchomości zdobyliśmy zaufanie wielu klientów opierające się na aktywnym udziale Właścicieli w procesie zarządzania ich nieruchomościami, współpracy pełnej wzajemnego zrozumienia i współdziałania zapewniającego pełną satysfakcję posiadaczom mieszkań.

Odwiedź nasz profil

W celu zapewniania Państwu jak najlepszych standardów obsługi Waszych wspólnot mieszkaniowych Admikor – Plus  oferuje;

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty
nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku
pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe
przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty
przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut)
pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe
prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli i  najemców
na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości
pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów ( energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki, wywóz nieczystości) bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.

Obsługa techniczna

prowadzenie  ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku
przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie z  ustawami   prawa budowlanego
kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
przygotowywanie planów remontowych
realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą
pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów
nadzór techniczny nad  obsługą budynku
terminowe informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

Obsługa księgowo – bankowa

powadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego
przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej
prowadzenie rachunku bankowego Klienta
prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka)
windykacja należności
sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji
roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym
bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości, części wspólnej, mediów oraz kosztów remontów
przedkładanie Klientowi przekazów bankowych w celu terminowej regulacji należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.